امروز: سه شنبه 29 آبان 1397
دسته بندی محصولات
بخش همکاران
بلوک کد اختصاصی

تحقیق در مورد تاثیر مستی ارادی بر مسئولیت كیفری

تحقیق در مورد تاثیر مستی ارادی بر مسئولیت كیفریدسته: حقوق
بازدید: 3 بار
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 40 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 73

تاثیر مستی ارادی بر مسئوولیت كیفری

قیمت فایل فقط 13,200 تومان

خرید

بررسی تاثیر مستی ارادی بر مسئوولیت كیفری همراه با منابع

فهرست مطالب
عنوان     صفحه
مقدمه    1
فصل اول- بررسی موضوعات عمومی و مبنایی مستی و مسئوولیت    4
     1-1- تعریف مست و مستی    5
     1-2- صفات مستی    6
     1-3- عوارض مستی    7
     1-4- اسباب مستی    8
            1-4-1- الكل    8
                      1-4-1-1- فرق الكلیسم و مستی ارادی    11
                      1-4-1-2- اندازه می برای مستی    12
                      1-4-1-3- عوارض اعتیاد به الكل    14
                      1-4-1-4- ارتباط مصرف الكل با ارتكاب جرم    15
             1-4-2- مواد مخدر    16
                      1-4-2-1- عوارض اعتیاد به مواد مخدر    22
                      1-4-2-2- ارتباط مصرف مواد مخدر با ارتكاب جرم    24
     1-5- نواع مستی     25
            1-5-1- مستی از نظر میزان تاثیر بر دستگاه عصبی    25
                      1-5-1-1- مستی تام    26
                     1-5-1-2- مستی نسبی    26
         1-5-2- مستی بر مبنای قصد شخصی مست    27    
                    1-5-2-1- مستی ارادی     28
                                  1-5-2-1-1- مستی ارادی به انگیزه ارتكاب جرم    30
                                  1-5-2-1-2- مستی ارادی بدون انگیزه ارتكاب جرم    31
                   1-5-2-2- مستی غیر ارادی     32
      1-6- تعریف مسئوولیت    33
      1-7- انواع مسئوولیت    34
      1-8- اركان مسئوولیت كیفری    34
فصل دوم - وجود یا فقدان مسئوولیت كیفری در مستی ارادی    38
     2-1- وجود مسئوولیت كیفری در مستی ارادی    44
             2-1-1- الامتناع بالاختیار لاینافی الاختیار     44
             2-1-2- ترجیح منافع عمومی بر عواطف و امیال اشخاص    46
             2-1-3- جرم بودن اسباب مستی ارادی    47
    2-2- فقدان مسئوولیت كیفری در مستی ارادی    48
            2-2-1- فقدان قصد حین ارتكاب جرم    48
            2-2-2- عدم تامین اهداف مجازات    50
           2-2-3- عدم تاثیر انگیزه در ارتكاب جرم    52
    2-3- مستی در قانون مجازات اسلامی و قانون اقدامات تامینی    53
           2-3-1- ماده 53 قانون مجازات اسلامی    53
           2-3-2- ماده 244 قانون مجازات اسلامی    54
           2-3-3- مستی علت مشدده كیفر ( ماده 718 قانون مجازات اسلامی)    55
           2-3-4- ماده 7 قانون اقدامات تامینی    56    
نتیجه گیری و پیشنهاد    58
فهرست منابع    60

مقدمه

 در میان احكام تاسیسی اسلام روند تحریم شرب خمر جالب است زیرا به تدریج صورت گرفت. ابتدا بدون ضمانت اجرا مردم را از نوشیدن مسكرات  بر حذر داشت. بعد از آن با شیوه بطلان نماز هنگام مستی از موارد ارتكاب و استعمال مسكر كاست و در نهایت آن را عملی شیطانی معرفی كرده و آنها را از زمره نجاسات به حساب آورد. خداوند در آیه 90 و 91 سوره مائده می فرماید:

((یا ایها الذین آمنوا انما الخمر و المیسر و الانصاب و الازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون انما یزید الشیطان ان یوقع بینكم العداوه و البعضاء فی الخمر و المسیر و یصدكم عن ذكر الله و عن الصلوه فهل انتم منتهون))

(( ای اهل ایمان شراب و قمار و بت پرستی و تیرهای گروبندی همه اینها پلید و از عمل شیطان است از آن البته دوری كنید تا رستگار شوید. شیطان قصد آن دارد كه به وسیله شراب و قمار میان شما عداوت و كینه برانگیزد و شما را از ذكر خدا و نماز باز دارد پس آیا شما از آن دست بر می دارید؟))

امام صادق (ع) نیز در تحف العقول می فرمایند:

((… از نوشابه ها هر آنچه زیادش عقل را زایل نكند نوشیدنش عیب ندارد. هر آنچه زیادش مستی آورد و عقل را تغییر دهد كم آن نیز حرام است)).

هنگامی كه بحث مستی پیش آمد، دانشمندان علوم نظری در مقابل آن جبهه گیری كردند از جمله شاعران، فقیهان، عارفان و … . بسته به اینكه مجرای این اندیشه چیست، دیدگاه و بنابراین نتایج متفاوت خواهد بود. حتی در میان خود این گروه ها نیز مكاتبی بوجود آمد كه با سایر مكاتب آن گروه اختلاف عقیده دارند. اگر فقط از جنبه ی فقهی به این مسئله پرداخته شود با توجه به اینكه نظرات بی شماری در این رشته وجود دارد مجال پرداخت به همه ی آنها نیست. بنابراین باید مشخص شود در كدام فرع از رشته ی حقوق باید به آن پرداخته شود.

آیا در زمره حقوق كیفری یا جرم شناسی باید مورد بررسی قرار گیرد؟

این بحث از آنجا ناشی می شود كه بین این دو رشته ارتباط نزدیكی وجود دارد. چرا كه قوانین كیفری ثمره بحث جرم شناسان است. این كه اصل مجازات باشد یا نه اهداف  آن چه باشد و…  همه مورد بحث جرم شناسان است. از سوی دیگر موضوع جرم شناسی مجرم است كه آنرا حقوق كیفری تعیین می كند. بنابراین این دو لازم و ملزوم یكدیگرند.

در اینجا از حقوق كیفری استفاده می شود تا روشن شود كه این شخص مجرم و بنابراین مسنحق كیفر است یا نه. بنابراین از اصول مورد قبول حقوق كیفری استفاده خواهد شد.

خود موضوع مسئوولیت كیفری یكی از مباحث بسیار مهم و در عین حال اختلافی در حقوق است و ما بدون اثبات آن نمی توانیم حكمی استخراج كرده و به شخص مست تحمیل نماییم. بنابراین بیشتر مباحث حول محور مسئوولیت كیفری خواهد بود.

بنا به روش دانشمندان و فقیهان ابتدا موضوعات تعریف خواهند شد و سپس به اصل مسئله یعنی حمل موضوع بر محمول و قابلیت یا عدم قابلیت آن پرداخته خواهد شد.

فصل اول:

بررسی موضوعات عمومی و مبنایی مستی و مسئوولیت


 1-1- تعریف مست و مستی

در فرهنگ های لغت از مستی به حالت مست، مست بودن و صفت مست یاد
می كنند. بنابراین دانستن معنای مستی متوقف بر معنای مست است.

یكی از حقوقدانان در تعریف مست گفته است: «مست به كسی اطلاق می شود كه تحت تاثیر آشامیدن نوشابه الكلی قوه شعور یا تمییز اراده خود را برای مدت معینی به طور تام یا نسبی از دست می دهد.»[1] این تعریف از دو جهت دارای اشكال است. یكی اینكه مسكر منحصر به نوشابه الكلی نیست و - همان  طور كه بعداً خواهد آمد- مواد مخدر را نیز در بر می گیرد و دیگر اینكه زمان بی خبری محدود است نه معین.

بنابراین مست كسی است كه به واسطه مصرف مسكر قوه شعور یا تمییز اراده خود را به طور تام  یا نسبی برای مدت محدود از دست می دهد.

مستی نیز حالتی است كه در اثر خوردن شراب و دیگر مسكرات پدید می آید. دهخدا در تالیف ارزشمند خود راجع به مستی چنین گفته است: «غلبه ی سرور بر عقل به مباشرت بعضی اسباب موجبه ی سكر كه مانع آید از عمل به عقل، بی آنكه عقل زایل شده باشد.»[2] زانكه هستی سخت مستی آورد  عقل از سر شرم از دل می برد

این تعریف عرفی مست و مستی بود. تعریف عرفا از مستی نیز چنان تفاوتی با مفهوم عرفی ندارد ولی از نظر موجبات سكر آنها عشق را موجب سكر می دانند.[3]

1-2- صفات مستی

فردی كه تحت تاثیر مسكر قرار می گیرد، تغییر ماهیت می دهد، وضع روحی و اخلاقی او یك دفعه عوض می شود و موجودی دیگر متفاوت از آنچه بود می گردد. نقش مستی تضعیف كردن عمل سلسله اعصاب است كه در نتیجه ی آن خویشتن داری كه ارادی است و منشاء شرم و حیا و مانع بروز اعمال وقیحانه در انسان است از دست می رود، فلج كردن عالی ترین اعمال توفقی نقش دیگر مستی است كه اثر آن این است كه انسان را به همان سیرت و منش اولیه و خالی از ملكات و فضایل اكتسابی و بری از دانش و بینش اولیه كه سالیان دراز در راه كسب آن مرارت ها كشیده بر می گرداندو موجب می شود شخصیت حقیقی انسان كه به وسیله ی شرم و حیا بر روی آن سرپوش گذارده و افسار مهار آن به دست دستگاه عصبی مركزی سپرده شده است، با ضعیف شدن این فرمانده لجام گسیخته و باطن خود را هم چنان كه هست نشان دهد.

بعضی ها بسیار خوشحال و شاداب می شوند و رفتار دوستانه خواند داشت، برخی تندخو و ستیزه جو می گردند، عده ای ترسو و غمگین می شوند و چون ماتم زدگان در غم موهوم سوگواری می كنند، بعضی ها ولخرج و مصرف و عده ای مهمل و مسك
می شوند. مستی افكار فرد را تیره می كند و بحرانی را به سراغ او می آورد كه عموماً موقتی است و شخص را در افكار آلوده مستغرق می كند به طوری كه از گذشته ی خود فاصله گرفته و نگرانی ها و آلام روحی او - به خاطر اینكه قدرت فكر كردن از او سلب شده است - كاهش می یابد و در نتیجه ارتكاب اعمال شنیع و قبیح و ارتكاب جرایم مختلف به سبب ضایع شدن قوه ی درك قباحت تسهیل می شود.

بالاخره می توان گفت بروز حالات مستی آن چنان را آن چنان تر می كند و
خطرناك ترین عملی را كه ممكن است از شخص مست سر بزند، تغییر در حالات طبیعی و خواص طبیعی عامل می باشد كه ممكن است با كوچكترین تحریكی او را به سوی جرم و جنایت سوق دهد. پس از رفع بحران خاطرات، آن اعمال را هم به خاطر نمی آورد. اغلب افول خود آگاهی همراه با طلوع ناخود آگاه است كه به هذیان های توهمی دامن می زند.[4]

1-3- عوارض مستی

مستی از جهات مختلف دارای عوارض می باشد كه برحسب نوع مسكر متفاوت است. ضمن مباحث راجع به اسباب مستی به عوارض آنها پرداخته خواهد شد.


1-4- اسباب مستی

آن چه مصرف آن غالباً ایجاد مستی می كند دو چیز است الكل و مواد مخدر.

1-4-1- الكل

الكل معمولی یا الكل اتیلیك از اقسام الكل است[5] مایعی است قابل اشتعال بابوی مشخص شراب و طعم سوزان كه از تخمیر قند میوه ها و ملاس چغندر به دست می آید و در همه نوشابه های تخمیری شراب، عرق و امثال آن وجود دارد كه آن را الكل سفید یا اتانل می گویند.[6]و[7]

«كسانی كه در جامعه ممتاز زندگی می كنند بی گمان شاهد اشتیاق كودكان به
نوشابه های الكلی هستند اما در میان طبقات توده حتی كودكان شیرخوار با لذتی فراوان شراب یا لیكور می نوشند و والدین آنها سرگرم مستی آنها می شوند. بساری از تبه كاران برای من نقل كرده اند كه از كودكی بد مستی می كرده اند و همگی به وسیله والدین خود به این ورطه كشیده شده اند[8].»

الكل از خطرناك ترین آفت های اجتماعی است و الكلیسم همیشه به صور گوناگون وجود داشته است. اما در سده نوزدهم به عنوان یك آفت عمومی وحشت ناك ظاهر شد و می توان گفت علت آن واكنش تمدن جدید و صنعتی شدن كشورها و به طور كلی ماشینیسم بوده است. زیرا صنعتی شدن تولید الكل موجب شده كه تولید به هر اندازه و به هر كیفیت مسیر شود و با قیمت ارزان در دسترس مردم قرار گیرد.


[1]- محمد صالح ولیدی، (( حقوق جزای عمومی))، ج3، چ اول، بی جا، اورامان، 1373، ص /215.

[2]- علی اكبر دهخدا، «لغت نامه دهخدا»، ج 12، چ اول از دوره جدید، تهران، دانشگاه تهران، 1373، ص / 18415.

[3]- مهشید مشیری، «فرهنگ زبان الفبایی - قیاسی»، چ اول، تهران، سروش، 1369، ص/992.

[4]- سعید حكمت، «پزشكی قانونی قضایی»، چ چهارم، بی جا، خرم، 1371، صص /205 به بعد ___

ناصر مهران،« مستی و تاثیر آن بر مسئوولیت كیفری»، رساله دكترا، دانشگاه تهران، 1356، صص/28 به بعد ___

ریموند گسن، «جرم شناسی نظری»، مهدی كی نیا، چ اول، تهران، مجد، 1374، ص/255.

[5]- الكل انواعی دارد مثل: آمیاییك، پروپیلیك، تقلیبی، سوخت، چند ارزشی و … به نقل از كتاب «فرهنگ اصطلاحات علمی»، چ اول، بی جا، بنیاد فرهنگ ایران، 1349، ص/ 7-56.

[6]- همان.

[7]- علی اكبر دهخدا، همان، ج 2، ص/ 2776.

[8]- مهدی كی نیا، «مبانی جرم شناسی»، ج، چ ششم، تهران، دانشگاه تهران، 1382، ص/ 476.

قیمت فایل فقط 13,200 تومان

خرید

برچسب ها : تاثیر مستی ارادی بر مسئولیت كیفری , تاثیر مستی ارادی , مسئولیت كیفری , مستی ارادی , مسئولیت , كیفری , مستی , ارادی , بررسی مسئولیت كیفری , بررسی تاثیر مستی ارادی بر مسئولیت كیفری , تحقیق تاثیر مستی ارادی بر مسئولیت كیفری , تحقیق در مورد تاثیر مستی ارادی بر مسئولیت كیفری , دانلود تحقیق تاثیر مستی ارادی بر مسئولیت كیفری

نظرات کاربران در مورد این کالا
تا کنون هیچ نظری درباره این کالا ثبت نگردیده است.
ارسال نظر